• Nyitva tartás: hétfő - péntek 8.00 - 16.00
Csillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktív
 

A napelemes rendszereket, mint ahogy minden energiatermelő berendezést, az áramszolgáltató teljesítmény alapján kategorizál. A leggyakrabban alkalmazott erőműtípus a háztartási méretű kiserőmű, amelynek az a célja, hogy a háztartás villamosenergia-szükségletét helyben megtermelje, ezzel hozzájárulva a környezetbe kibocsátott széndioxid mennyiségének csökkentéséhez.


HMKE-nek minősül az a villamosenergia-termelő berendezés, amelyre az alábbiak jellemzők:


•    a felhasználó saját kisfeszültségű hálózatához csatlakozik,
•    energiatermelő teljesítménye nem haladja meg a felhasználó rendelkezésre álló teljesítményének mértékét,
•    maximum 50 kVA a névleges teljesítőképessége (2-3 kVA beépített termelőkapacitás által megtermelt energiamennyiség egy átlagos lakás éves fogyasztását képes fedezni)

A HMKE hálózatra csatlakoztatásához, vagyis a visszatápláláshoz az adott területen működő áramszolgáltató engedélye szükséges. Az engedélyezés folyamata látható az alábbi ábrán. Természetesen, ennek a folyamatnak minden elemét átvállaljuk mi, csak a legszükségesebb dolgokkal terheljük ügyfeleinket.

HMKE létesítés folyamata E.ON hálózat esetén:


 
Csatlakozás:


A napelemes rendszer csatlakoztatása a belső felhasználói hálózatra történik, így a termelt energia a saját fogyasztói berendezéseken, részben vagy teljesen felhasználásra is kerülhet. Ha a pillanatnyi felhasználás nagyobb, mint a termelt energia, a szükséges energia a közcélú hálózatból kerül a belső hálózatra. Ha a pillanatnyi termelés meghaladja a felhasználást, a többlettermelés a közcélú hálózatba kerül.
A forgalmazó/telepítő felelőssége a hatályos jogszabályok és előírások betartása.

A HMKE berendezést TILOS üzembe helyezni addig, amíg a kétirányú (ad-vesz) mérőt nem szerelte fel a szolgáltató! Ellenkező esetben a felhasználó szerződésszegést követ el. A mérő felszereléséig megtermelt energiát a későbbiekben nem áll módunkban elszámolni. A szakszerűtlen HMKE szerelés és/vagy az engedély nélküli üzembe helyezés miatti kártérítési és egyéb felelősség az igénybejelentőt terheli.


Energia mérése:


A termelt és felhasznált energia mérése a csatlakozási ponton elhelyezett kétirányú mérőberendezéssel történik. A mérő külön-külön számlálón jeleníti meg a felhasznált és a termelt villamos energia mennyiséget. A mérőberendezés fázisonkénti mérőművel rendelkezik, tehát abban az esetben is pontosan regisztrálja a termelést és a felhasználást, ha háromfázisú a csatlakozás, de a napelemes rendszer csak az egyik fázisra csatlakozik.

Elszámolás:


A közcélú elosztóhálózatba betermelt energia elszámolásának feltétele a HMKE-re vonatkozó érvényes Hálózat Használati Szerződés megléte.
Az elszámolás alapját a leolvasott mérési adatok képzik. Az elfogyasztott és a betermelt energia szaldóképzését követően elszámoló számla kerül kiállításra. Amennyiben az elszámolási időszakban a termelt és a felhasznált villamosenergia-szaldó eredménye betáplálási többletet mutat, a többletenergiát az adott csatlakozási ponton értékesítő villamosenergia-kereskedő vagy egyetemes szolgáltató – számla ellenében –megtéríti. A térítés mértéke a felhasználóként fizetendő villamos energia átlagos termékárának (rendszerhasználati díj nélküli ár) felel meg.

Az áramszolgáltatók honlapján megtalálhatóak a részletes tájékoztatók és a vonatkozó űrlapok:

ELMŰ-ÉMÁSZ: http://halozat.elmu.hu/eromuvi-informaciok
E.ON:http://www.eon.hu/Uzleti_haztartasi_meretu_kiseromu


A hálózatra kapcsolható napelemes rendszer ügyintézése


1.Felmérjük egyedi igényeit, elképzeléseit.
2. Elkészítjük az ajánlatot igényeinek megfelelően.
3. Helyszíni felmérés során ellenőrzzük a kijelölt tető tájolását, dőlésszögét, méreteit (hosszúság×szélesség), cserép típusát, inverter elhelyezhetőségét, mérőhely kialakítását, hány fázis és hány A van bevezetve, vezetékek lehetséges elvezetésének nyomvonalát, elosztó típusát, hol van elhelyezve, létezik-e villámvédelem stb. A felmérés alkalmával a helyszínről
fényképes dokumentációt készítünk.
4. Ajánlat véglegesítése: a helyszínen felmért állapotok szerint pontosítjuk a korábban elkészített ajánlatot.
5. Az ajánlat elfogadása esetén az energia szolgáltatóhoz igénybejelentést kell benyújtanunk. Ezt Ön is megteheti személyesen, de ránk is bízhatja: meghatalmazottként villamos tervezőnk intézi majd, aki a csatlakozási dokumentációt is készíti. Önnek csak fogyasztói azonosítóját, pontos címét, illetve térképmásolatot és a szolgáltatóval megkötött szerződés másolatát szükséges biztosítania.
Az igénybejelentésre a szolgáltató 30 napon belül kötelezett válaszolni. Ennek elfogadása esetén határozatot küldenek ki, melyben közlik a befogadásról szóló nyilatkozatot, és egyben küldik a csatlakozási dokumentációhoz szükséges iratokat.
6. Tervezőnk elkészíti és benyújtja a csatlakozási dokumentációt, melyet 30 napon belül a szolgáltató elfogad, erről határozatot küld ki. A határozat kiküldését követő 15 napon belül küldik a szerződésmódosítást, melyet aláírva, a napelemes rendszer készre jelentésével vissza kell küldenünk.
Ennek beérkezését követően –időpont egyeztetés után –kicserélik meglévő mérőjét egy ad-vesz mérőre. A mérőcsere 3x16A alatt díjmentes, afölött egyszeri 35 000 Ft fizetendő.

Várható időigény:


- Ügyintézés időtartama: 1-3 hónap
- Napelemes rendszer beszállítása: raktárkészletről vagy a megrendeléstől számított 15-30 munkanap
- Kivitelezés időigénye: 1-2 munkanapKapcsolatok

Telephely (iroda)
9436 Fertőszéplak HRSZ:901
Győr-Moson-Sopron megye
Székhely (levelezési cím)
9435 Sarród, Kossuth Lajos utca 26.
Győr-Moson-Sopron megye
+36 30 956 9122

Nyitva tartás

Nyitva tartás

Hétfő-péntek: ............... 8.00-16.00

Szombat: ........................ zárva

Vasárnap: ....................... zárva

© 2020 Delta Electro Kft. Minden jog fenntartva!